Allmans förr och nu

Vår farfars far, August Magnusson, föddes på gården Ek i Viared utanför Borås. Hans far var slaktare och August följde fadern i fotspåren i yrkesvalet. Liksom många andra i slutet av 1800-talet flyttade August från landet till staden för att söka lyckan. Redan år 1900 öppnade han Borås Slakteriaffär på Norrby i Borås. Försäljningen av kött- och charkprodukter skedde i den egna butiken och på stadens torg.

Efter några år på Norrby flyttade verksamheten till gården Liljedal. Denna gård var på den tiden belägen i utkanten av Borås - i det område som numera är den centrala stadsdelen Villastaden.

Under 1951 byggdes en ny charkuterifabrik på Bergsäter. Inriktningen förändrades och under 60- och 70-talet dominerade konservtillverkning. De stora konservfavoriterna var Allmans Nattkorv, Pilsnerkorv, Köttbullar och Kokta Grisfötter.

 

Torghandel under 1930-talet. I mitten av fotot står August och Åke Magnusson.

Allan och Åke Magnusson tillsammans med personal på Liljedal.

Under 90-talet blev lokalerna på Bergsäter för trånga och omoderna. Planerna på en ny fabrik började växa fram och målsättningen var att bygga en anläggning med rationella flöden. Byggnationen påbörjade och inflyttning skedde i juli 1997. Snabbgrossen flyttade in året efter. Allmans är idag en mycket modern charkuterifabrik och är byggd efter de nya EU-kraven. 

Det är en gammal yrkestradition vi vårdar. August Magnusson visste att charkuteriverksamhet handlar om känsla och noggrannhet.