Kvalitetssäkring

Alla Allmans produkter är kvalitetsäkrade genom kontroll av råvaror, processer och färdigvaror. Vår anläggning är byggd efter EU:s normer och i produktionsprocessen lyder vi under Livsmedelsverkets rutinmässiga veterinära kontroller. 

Härtill har vi upprättat ett egenkontrollsystem, HACCP, för riskanalys av kritiska kontrollpunkter. Detta system innebär att vi kontrollerar och dokumenterar utfallet av samtliga arbetsprocesser. Systemet omfattar följande punkter:

Kontroll av hela processen från råvara till produkt.
- Råvarumottagning
- Styckning
- Saltning
- Rökning och kokning
- Kylning
- Paketering
- Prismärkning
- Utleverans 

Kontroll av lokaler, redskap och personlig utrustning.
- Personlig hygien och redskap
- Lokaler och utrustning
- Kontroll av daglig rengöring 

Vår kvalitetsmedvetenhet har resulterat i bättre och jämnare produkter samt även en rad investeringar som syftar till att ytterligare säkra produktkvaliteten.