Miljöpolicy

Vi på Allmans vill gärna värna om vår omvärld. Därför har vi satt upp miljömål som inneburit att: 

i våra förpackningar använder vi enkla plaster som vid förbränning enbart avger koldioxid och vatten. Plasterna vi använder är godkända enligt Normpack.

vi undviker engångsartiklar i personalmatsalen. Vi använder istället servis som diskas

vi använder en förpackningsmetod som optimerar minimal plaståtgång till våra förpackningarna. 

vår kylanläggning är byggd på ett brinesystem vilket innebär att mängden freon i kylkretsarna minimeras. Vi använder det miljövänliga freonet R404A. 

vår värme till lokaler och vatten erhålls genom värmeåtervinning från kylmaskinerna. 

vi källsorterar allt avfall. 

vi lever upp till producentansvaret för förpackningsmateriel genom att vara anslutna till 
REPA-registret

för att undvika förbrukning av papp distribueras våra varor till kund i våra egna plastbackar som vi hämtar i retur och återanvänder. 

vi är även anslutna till 
Svenska Retursystem och levererar varorna i dessa backar till kunder som är anslutna till detta returbackssystem. 

våra lastbilar är miljögodkända enligt EU3 och drivs med miljödiesel.